Trạm cứu hộ trái tim - Tập 7: Bà Hạ Lan nổi điên, Nghĩa bị thương vì bảo vệ vợ
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 7: Bà Hạ Lan nổi điên, Nghĩa bị thương vì bảo vệ vợ

Nghĩa khôn ngoan thoát khỏi tình cảnh bị nghi ngờ ngoại tình, thậm chí xuất hiện đúng lúc cứu vợ khỏi cơn điên của mẹ ruột trong tập 7 Trạm cứu hộ trái tim.