Trạm cứu hộ trái tim - Tập 7: An Nhiên là kẻ chủ mưu tạo ra kế hoạch trả thù gia đình Ngân Hà
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 7: An Nhiên là kẻ chủ mưu tạo ra kế hoạch trả thù gia đình Ngân Hà

Trong tập 7 Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa tiết lộ An Nhiên chính là người đẩy mình vào âm mưu lừa cả gia đình Ngân Hà.