Trạm cứu hộ trái tim - Tập 5: Ngân Hà và người yêu cũ tình cờ đi công tác cùng một nơi
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 5: Ngân Hà và người yêu cũ tình cờ đi công tác cùng một nơi

Không chỉ đi công tác đến cùng một nơi, Vũ còn ở ngay phòng bên cạnh phòng Ngân Hà.