Trạm cứu hộ trái tim - Tập 3: Chồng xay sữa hạt cho vợ mỗi tối, lén bỏ thêm thuốc tránh thai?
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 3: Chồng xay sữa hạt cho vợ mỗi tối, lén bỏ thêm thuốc tránh thai?

Nghĩa dù bận vẫn đích thân xay sữa hạt cho vợ, nhưng có vẻ anh ta bỏ nguyên liệu lạ vào.