Trạm cứu hộ trái tim - Tập 28: Mỹ Đình đi đánh ghen, phá buổi xem mắt của Nam
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 28: Mỹ Đình đi đánh ghen, phá buổi xem mắt của Nam

Đóng vai bạn gái Nam đến phá buổi xem mắt, Mỹ Đình có pha giả vờ đánh ghen mà vào vai hết mình như thể đang ghen thật.