Trạm cứu hộ trái tim - Tập 27: Biết sự thật về cháu nội, bà Xinh sẽ bảo vệ Ngân Hà?
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 27: Biết sự thật về cháu nội, bà Xinh sẽ bảo vệ Ngân Hà?

Biết sự thật Hà có bầu với Nghĩa, liệu bà Xinh có quyết định đứng ra làm nhân chứng giúp Hà lấy lại ngôi nhà mà Nghĩa lừa cô.