Trạm cứu hộ trái tim - Tập 27: Đúng lúc Nghĩa sắp kết hôn, bà Lan công khai Hà có bầu với Nghĩa
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 27: Đúng lúc Nghĩa sắp kết hôn, bà Lan công khai Hà có bầu với Nghĩa

Thời gian này, An Nhiên đang thúc giục Nghĩa kết hôn để sang nước ngoài sống, bà Lan đã quyết định công khai chuyện Hà có bầu với Nghĩa.