Trạm cứu hộ trái tim - Tập 26: Mỹ Đình môi chạm môi Nam
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 26: Mỹ Đình môi chạm môi Nam

Trong lúc tranh luận, Mỹ Đình và Nam vô tình ngã vào nhau và có cú môi chạm môi bất ngờ.