Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Bà Hạ Lan tính mua lại công ty từ Nghĩa
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Bà Hạ Lan tính mua lại công ty từ Nghĩa

Bà Hạ Lan bàn tính với con gái việc mua lại công ty từ tên Nghĩa.