Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 24: Được bà Xinh chấp nhận, An Nhiên chiến thắng toàn diện

Kể lại toàn bộ quá khứ từ khi yêu Nghĩa đến lên kế hoạch trả thù cùng Nghĩa, An Nhiên được bà Xinh thấu hiểu về nỗi khổ cô giữ kín trong lòng.