Trạm cứu hộ trái tim - Tập 23: Bà Xinh gặp Ngân Hà nhận cháu nội
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 23: Bà Xinh gặp Ngân Hà nhận cháu nội

Trái ngược với Nghĩa, chỉ cần nghe qua thôi nhưng bà Xinh khẳng định con của Ngân Hà chính là cháu nội mình.