Trạm cứu hộ trái tim - Tập 22: Tìm Hà sinh sự, Nghĩa bị mẹ vợ đuổi cổ
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 22: Tìm Hà sinh sự, Nghĩa bị mẹ vợ đuổi cổ

Không chỉ bị hất chậu nước vào người, Nghĩa còn bị mẹ vợ cầm gậy chỉ thẳng mặt bảo cút.