Trạm cứu hộ trái tim - Tập 18: Bà Xinh gọi Nhiên là 'phụ nữ máu lạnh'
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 18: Bà Xinh gọi Nhiên là 'phụ nữ máu lạnh'

Bà Xinh vẫn không thể chấp nhận An Nhiên cho dù Nghĩa có bênh vực cô ta như thế nào.