Trạm cứu hộ trái tim - Tập 15: Ngân Hà ăn tát vì mẹ nghĩ đi tự tử
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 15: Ngân Hà ăn tát vì mẹ nghĩ đi tự tử

Hiểu lầm con gái đi tự tử, bà Lan tức giận mắng con ngu xuẩn và tát con đau điếng.