Trạm cứu hộ trái tim - Tập 14: Ngân Hà mất tích
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 14: Ngân Hà mất tích

Sau khi đau đớn nhận ra bản thân đã “ngu hết phần của thiên hạ”, Ngân Hà bỏ đi và không ai liên lạc được với cô.