Trạm cứu hộ trái tim - Tập 13: Hả hê trước cách Mỹ Đình khiến An Nhiên phát điên
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 13: Hả hê trước cách Mỹ Đình khiến An Nhiên phát điên

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 13, Mỹ Đình đã khiến cuộc vui của gia đình Nghĩa và An Nhiên tan thành mây khói.