Trạm cứu hộ trái tim - Tập 13: Ông Trường sớm bị bắt, An Nhiên vào tầm ngắm của Mỹ Đình
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 13: Ông Trường sớm bị bắt, An Nhiên vào tầm ngắm của Mỹ Đình

Ông Trường đã đưa vợ giữ một số tài liệu quan trọng trong vụ kiện sắp tới.