Người một nhà tập 12: Ông trùm bị ám sát
Phim
Người một nhà tập 12: Ông trùm bị ám sát

Trong Người một nhà tập 12, một kẻ lạ mặt đã lao nhanh xe đến đúng lúc Khải đưa ông Đông vào nhà.