Người một nhà - Tập 6: Tuệ bất lực chứng kiến vợ ích kỷ đuổi anh trai khỏi nhà
Phim
Người một nhà - Tập 6: Tuệ bất lực chứng kiến vợ ích kỷ đuổi anh trai khỏi nhà

Đi giữa trời đêm khuya mưa gió, Tuệ gào khóc bất lực vì không thể giữ anh trai ở trong chính ngôi nhà của mình.