Người một nhà - Tập 14: Trí bị lão Đông tìm tới tận cửa
Phim
Người một nhà - Tập 14: Trí bị lão Đông tìm tới tận cửa

Long đến quán của Khanh buông lời đe dọa và không ngại làm phiền cho đến khi Trí xuất hiện và nhắc cho Long nhớ mình to mồm nhưng đần độn đến mức nào.