Người một nhà - Tập 14: Bà Thư hết đầu độc lại cầm dao chĩa vào chồng
Phim
Người một nhà - Tập 14: Bà Thư hết đầu độc lại cầm dao chĩa vào chồng

Đã pha thuốc độc cho chồng uống nhưng cuối cùng, bà Thư lại đổi ý vào phút chót.