Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 50: Bị mẹ buông lời mạt sát, Lan tức tưởi tìm đến Quân
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 50: Bị mẹ buông lời mạt sát, Lan tức tưởi tìm đến Quân

Những lời mắng nhiếc của bà Giang như muối sát vào vết thương lòng của Lan. Cô không bao giờ ngờ mẹ có thể nói những lời như thế với mình.