Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 49: Nâng con gái như nâng trứng nhưng bà Giang vẫn không sửa được tính càm ràm
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 49: Nâng con gái như nâng trứng nhưng bà Giang vẫn không sửa được tính càm ràm

Về ở nhà bố mẹ đẻ mấy hôm trong lúc tìm mua nhà, Lan được mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.