Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 40: Mẹ con Đức Anh tóm được "cò đất" Đông
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 40: Mẹ con Đức Anh tóm được "cò đất" Đông

Đức Anh và Hân lên kế hoạch giúp bà Giang. Cả hai đã có một chiến lược để từng bước giải quyết vấn đề nợ nần của bà.