Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 4: Đức Anh lớn tướng vẫn được mẹ "hầu" đến tận răng
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 4: Đức Anh lớn tướng vẫn được mẹ "hầu" đến tận răng

Mặc dù đã lớn và lấy vợ, chuẩn bị ra ở riêng nhưng đúng như Hân nói với bà Thu, Đức Anh vẫn chưa trưởng thành.