Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 37: Bà Giang lừa chồng dối con để xoay tiền trả lãi
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 37: Bà Giang lừa chồng dối con để xoay tiền trả lãi

"Cò đất" biến mất, bà Giang ôm đống nợ lãi ngày, không còn khả năng xoay sở liền gọi cho con, cho chồng.