Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 35: Tiếp tục bị "cò đất" dụ, bà Giang rút tiền tiết kiệm của con gái để chơi lớn
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 35: Tiếp tục bị "cò đất" dụ, bà Giang rút tiền tiết kiệm của con gái để chơi lớn

Bà Giang đã thắng 2 lần khi đầu tư tiền mua đất và bà đang bị cò đất dụ hùn tiền để tiếp tục thương vụ mới.