Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 30: Bà Giang khóc sau khi nhận tiền của Đức Anh
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 30: Bà Giang khóc sau khi nhận tiền của Đức Anh

Sau khi đưa bà Giang về nhà, Đức Anh đã dưa cho bà một phong bì tiền. Nhận những đồng tiền của con trai, bà Giang đã rất xúc động.