Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 25: Hân phát hiện mình đã hiểu nhầm Đức Anh
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 25: Hân phát hiện mình đã hiểu nhầm Đức Anh

Sau khi nghe mẹ kể lại, Hân phát hiện ra mình đã hiểu sai Đức Anh. Hân cũng giận mẹ vì tiếc tiền không đúng lúc.