Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 23: Bà Giang nói thông gia "suy nghĩ lệch lạc", Đức Anh nghe xong chết đứng
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 23: Bà Giang nói thông gia "suy nghĩ lệch lạc", Đức Anh nghe xong chết đứng

Trước mặt mẹ của Hân, bà Giang thẳng mặt nói con dâu nên có giới hạn với người khác giới. Bà nghi ngờ mối quan hệ của Hân và Quân. Mẹ Hân nghe vậy nói bà Giang "cả nghĩ".