Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 18: Bà Giang nói thẳng mặt con dâu "cắm sừng" con trai mình
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 18: Bà Giang nói thẳng mặt con dâu "cắm sừng" con trai mình

Bắt quả tang tại trận - theo suy nghĩ của bà Giang - cảnh Quân rời khỏi nhà con trai mình, bà Giang đã nói Hân cắm sừng Đức Anh.