Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 17: Kiếp nạn của Hân khi đổi giúp việc
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 17: Kiếp nạn của Hân khi đổi giúp việc

Trong tập 17 Mình yêu nhau, bình yên thôi, Hân đuổi khéo chị Thoa và có thể dễ dàng thuê bất cứ giúp việc nào khác nhưng thực tế lại khác xa suy nghĩ của cô.