Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 15: Đức Anh - Hân nghĩ kế xóa tan nghi ngờ con dâu ngoại tình của bà Giang
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 15: Đức Anh - Hân nghĩ kế xóa tan nghi ngờ con dâu ngoại tình của bà Giang

Trong tập 15 Mình yêu nhau, bình yên thôi, nhằm xóa tan nghi ngờ của bà Giang về việc ngoại tình, Đức Anh và Hân đã mời Quân cùng bà Giang đến nhà ăn tân gia cùng nhau.