Lỡ hẹn với ngày xanh - tập 7: Giang (Minh Thu) quyết định về quê Duyên (Lê Bống)?
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - tập 7: Giang (Minh Thu) quyết định về quê Duyên (Lê Bống)?

VTV.vn – Trong tập 7 của "Lỡ hẹn với ngày xanh" sẽ có thêm những diễn biến mới. Không những ông Thắng, Hiệp về Cao Sơn mà sẽ có cả Giang.