Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên

Trong tập 8 của Lỡ hẹn với ngày xanh, bà ngoại đã không giữ được bình tĩnh khi thấy Duyên bị gọi là "con hoang".