Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 5: Giang được mẹ mai mối, Hiệp gật gù tán thưởng
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 5: Giang được mẹ mai mối, Hiệp gật gù tán thưởng

Mặc dù Giang cố tình kể cho Hiệp về ý định mai mối của mẹ, nhưng Hiệp không những không tỏ thái độ bất ngờ, mà còn gật gù hưởng ứng.