Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 4: Duyên bị dụ dỗ, Hiệp kịp thời cứu nguy
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 4: Duyên bị dụ dỗ, Hiệp kịp thời cứu nguy

Không những âm thầm giới thiệu công việc cho Duyên, Hiệp còn nhanh tay giúp đỡ khi cô bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.