Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 36: Bà Thu Lê khóc tức tưởi khi biết con mình là ai
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 36: Bà Thu Lê khóc tức tưởi khi biết con mình là ai

VTV.vn – Bà Thu Lê khóc tức tưởi khi cầm trên tay mảnh giấy ghi tên tuổi, địa chỉ của con gái bị thất lạc.