Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 35: Kỳ xét nghiệm ADN của Duyên, Giang ngày càng nghi ngờ mẹ
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 35: Kỳ xét nghiệm ADN của Duyên, Giang ngày càng nghi ngờ mẹ

Kỳ đã có mẫu xét nghiệm ADN của Duyên, hắn chắc chắn rằng Duyên chính là con gái ruột của bà Thu Lê.