Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 35: Kỳ giở trò nhằm lấy mẫu xét nghiệm ADN của Duyên?
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 35: Kỳ giở trò nhằm lấy mẫu xét nghiệm ADN của Duyên?

Kỳ lân la hỏi chuyện Duyên vài câu nhưng có vẻ như thực chất, hắn muốn nhân cơ hội để lấy mẫu xét nghiệm ADN xem liệu cô có đúng là con gái của bà Thu Lê hay không.