Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 34: Duyên tìm thấy chủ nhân của đồ vật để quên 25 năm trước
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 34: Duyên tìm thấy chủ nhân của đồ vật để quên 25 năm trước

Thời điểm ký hợp đồng với công ty, cũng là lúc Duyên tìm ra người chủ của cuốn tạp chí để quên mấy chục năm qua, điều đó khiến cả cô và bà Thật đều vô cùng toại nguyện.