Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 32: Giang bí mật tổ chức sinh nhật chung với Duyên
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 32: Giang bí mật tổ chức sinh nhật chung với Duyên

Khi biết Duyên cùng ngày sinh nhật với mình, Giang quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc bí mật chung cho bản thân và Duyên.