Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 32: Bà Thu Lê lên kế hoạch kiểm tra Duyên?
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 32: Bà Thu Lê lên kế hoạch kiểm tra Duyên?

Trước khi buổi tiệc sinh nhật Giang và Duyên diễn ra, bà Thu Lê có vẻ đang mưu tính chuyện gì đó nhằm kiểm tra xem Duyên có phải con gái của mình hay không.