Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 30: Duyên mới chính là con gái của chủ tịch Thắng
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 30: Duyên mới chính là con gái của chủ tịch Thắng

Giang bị hoán đổi cho Duyên ngay từ khi mới lọt lòng, vậy Duyên mới là con gái của ông bà Thắng - Lê.