Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 3: Hiệp (Huỳnh Anh) bắt đầu chú ý đến Duyên (Lê Bống)
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 3: Hiệp (Huỳnh Anh) bắt đầu chú ý đến Duyên (Lê Bống)

Sau ba lần gặp Duyên với những tình huống trớ trêu, Hiệp bắt đầu chú ý đế cô gái này.