Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 27: Giang tuyên bố không nhường Hiệp cho Duyên
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 27: Giang tuyên bố không nhường Hiệp cho Duyên

Sau nhiều lần phải chứng kiến Hiệp quan tâm Duyên, Giang "lật bài ngửa", khẳng định bản thân muốn anh là của riêng mình.