Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 27: Giang liên tục chất vấn khi Hiệp dành quá nhiều thời gian cho Duyên
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 27: Giang liên tục chất vấn khi Hiệp dành quá nhiều thời gian cho Duyên

Giang hỏi thẳng rằng có phải Hiệp đã thích Duyên rồi hay không, thế nhưng Hiệp vẫn phủ nhận.