Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 25: Duyên bị đồn "đong đưa" Hiệp tại công ty
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 25: Duyên bị đồn "đong đưa" Hiệp tại công ty

Mọi người vẫn không công nhận năng lực của Duyên và cho rằng cô đang có những cử chỉ tán tỉnh sếp Hiệp.