Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 23: Hiệp thẳng thừng tuyên bố từ mặt cô ruột
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 23: Hiệp thẳng thừng tuyên bố từ mặt cô ruột

Khi thấy cô Trâm tự ý vào nhà, Hiệp vô cùng tức giận. Anh tuyên bố không còn liên quan gì đến cô ruột, người đã đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà trong quá khứ.