Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 22: Giang bắt gặp Hiệp và Duyên đi riêng với nhau
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 22: Giang bắt gặp Hiệp và Duyên đi riêng với nhau

Thấy Hiệp làm việc muộn tại công ty, Giang quyết định mang đồ ăn cho anh nhưng lại chứng kiến cảnh không nên thấy.